Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2018

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Status: Valid to 10/31/2024

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2018

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 426 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av
− varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S700;
− kallformade komponenter och tunnplåt för stålsorter upp till S700 (såvida de inte omfattas av EN 1090-4);
− varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria stål;
− varm- och kallformade rörprofiler.
För komponenter tillverkade av kallformade komponenter och för kallformade rörprofiler som omfattas av EN 1090-4 har kraven i EN 1090-4 företräde framför motsvarande krav i denna Europastandard.
Denna Europastandard kan även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.
De krav som ges i denna Europastandard är i huvudsak oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Vissa krav baseras på utförandeklasser.
Denna Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993. Sponter, massundanträngande pålar och mikropålar dimensionerade enligt EN 1993-5 är avsedda att utföras enligt EN 12063, EN 12699 respektive EN 14199. Denna Europastandard gäller enbart för utförande av hammarband, stagning, och förband.
Denna Europastandard är tillämplig för de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994.
Denna Europastandard får även tillämpas för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.
Denna Europastandard omfattar krav för svetsning av armeringsstål till konstruktionsstål. Denna Europastandard omfattar inte krav för användning av armeringsstål i armerad betong.

Subjects

General (91.040.01) Steel structures (91.080.13) Construction works (92.200.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1090-2:2018

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 426 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80007611

Edition: 2

Approved: 6/27/2018

Valid to: 10/31/2024

No of pages: 212

Also available in: SS-EN 1090-2:2018

Replaces: SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 , SS-EN 1090-2:2008+A1:2011

Parallell edition: SS-EN 1090-2:2018+A1:2024