Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

 

Illustration_manadens-doldis_05.jpg

Läs mer om denna standard i Månadens doldis #5!

Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för de procedurer och metoder som används vid mätning och bedömning av människor i arbetsrelaterade syften. Standarden omfattar hela mätnings- och bedömningsprocessen. Tillämpningen av denna standard ger bättre, mer rättvisa och säkrare beslutsunderlag för organisationen.

Standarden vänder sig till samtliga aktörer som är involverade i mätningar och bedömningar av de mänskliga aspekter i arbetet som en organisation är intresserad av och har behov av. Den gäller beställare, chefer, medarbetare, kunder, leverantörer, uppdragsgivare, upphandlare, inköpare och individer, grupper och organisatoriska områden för mänskliga resurser som kan bli föremål för mätning och bedömning i arbetsrelaterade syften. Alla som idag gör någon form av mätningar och bedömningar av individer, grupper och organisationens humankapital berörs av standarden.

Den nya reviderade utgåvan fastställdes och publicerades i slutet av 2020 varefter den senaste versionen även översatts till svenska.

Bakgrund till standarden

I början av 2006 gick den internationella standardiseringsorganisationen ISO, på initiativ av Tyskland, ut med en förfrågan till ISO-medlemmarna om att ta fram en internationell standard för psykologiska bedömningsmetoder. Tretton länder stödde förslaget som därmed kunde sätta igång. Experter från mer än 16 länder som representerar professionella psykologorganisationer, forskningsinstitut, testföretag, rekryteringsföretag med flera, har deltagit i utformningen av standarden.

Svenska deltagare i arbetet är representanter från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Göteborgs stad, Socialstyrelsen, Ericsson AB, Skanska Sverige AB, Stockholms och Uppsalas universitet/psykologiska institutioner samt test- och konsultföretagen Cut-e Sverige, Sandahl Partners, SHL Group Sverige och Assessio International.

I arbetet med den reviderade standarden har omfattande internationellt arbete bedrivits mellan 2017-2020 för att samla in kunskaper och erfarenheter från praktiker, forskare och användare av standarden, och därigenom ytterligare förstärka de delar som idag utgör best practise inom Human Resource Management.

Allmän information om SS/ISO 10667:2020

Standarden är avsedd för interna och externa leverantörer av mätningar och bedömningar, samt beställare och kunder för denna typ av tjänster och produkter. Exempel på områden som standarden berör är: mätningar och beslut om potentialbedömning, prestationer, utvecklingsinsatser, befordran, anställning, coachning och vägledning. Standarden berör t.ex. organisationens bedömningar av människors kunskaper, personlighet, intervjudata, test- och assessment.centerresultat, CV och referenser på individnivå. Den omfattar även mätningar för grupper och team såsom tex. kunskapsnivå, mognadsgrad och utvecklingsbehov på gruppnivå, samt t.ex. kultur- och arbetsklimatundersökningar, medarbetarundersökningar och generell bedömning av förmåga på organisationsnivå.

Standarden är uppdelad i två delar

  • Del 1 specificerar kraven på och ger rekommendationer till beställare av dessa tjänster och dess kunder.
  • Del 2 specificerar kraven på och ger rekommendationer för leverantörer av tjänster avseende procedurer och metoder vid arbetsrelaterade mätningar och bedömningar av en individ, grupp eller organisation.

I båda delarna finns dessutom ett Annex A som informerar bedömda personer om deras ansvar och rättigheter i samband med en bedömning.

Standarden, både del 1 och del 2, är uppdelad i tre nyckelområden baserat på tre stadier i bedömningsprocessen:

  1. Pre-assessment, före bedömningen
  2. Assessment delivery, under bedömning
  3. Post assessment, efter bedömningen

 

Omfattning
This document establishes requirements and guidance for clients working with one or more service provider(s) to carry out the assessment of an individual, a group or an organization for work-related purposes. This document enables the client to base its decisions on sound assessment results.
This document specifies the requirements of the client with respect to:
a) the needs and rationale for using assessments;
b) the conditions under which the assessment will be used;
c) the decisions about the assessment approach together with the implementation and evaluation of assessment procedures and methods;
d) the required competence and professionalism of any person working under its control with a role in the assessment process;
e) the decisions about the access, use and storage of assessment results and subsequent reports;
f) organizational decisions related to the delivery of assessment services.
This document also specifies assessment approaches and procedures that can be carried out for one or more work-related purposes made by or affecting individuals, groups or organizations, including, but not limited to:
— employment-related decisions (e.g. recruitment, selection, development, appraisal, promotion, outplacement, succession planning and reassignment);
— career-related decisions (e.g. recruiting, coaching, guidance, vocational rehabilitation and outplacement counselling);
— group decisions (e.g. training initiatives, team building);
— organizational decisions (e.g. restructuring, morale and culture initiatives, mergers and acquisitions).
No detailed technical or professional specifications are included within this document; however, an explanation of some of the more common professional quality principles used in assessment (e.g. validity, reliability, fairness, standardization) are included in Annex B. Despite the informative nature
of this annex, the quality of assessment procedures and methods is important to the client in relation to the purposes of the assessment, the relevance of the measures involved, their validity, reliability, fairness, standardization and any issues relating to special needs of the assessment participant and other factors that affect the practicality, acceptability and utility of the assessment.
NOTE 1 Requirements for the service provider are specified in ISO 10667-2.
NOTE 2 See Bibliography for examples of various professional guidelines and national standards.
This document does not detail the specific competences required for assessors as these are dependent upon the nature of the assessment.
NOTE 3 See Annex C for further information on assessor competence.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2020

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 1: Requirements for the client (ISO 10667-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80025779

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-13

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-ISO 10667-1:2020

Ersätter: SS-ISO 10667-1:2011