Standard Svensk standard · SS-EN 9300-007:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM data – Del 007: Termer och hänvisningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-007:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM data – Del 007: Termer och hänvisningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the common terms, abbreviations and references used through the EN 9300 series of standard parts.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-007:2017

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM data – Del 007: Termer och hänvisningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 007: Terms and References

Artikelnummer: STD-8029066

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 32