Standard Svensk standard · SS-ISO 12620-1:2022

Hantering av terminologiska resurser — Datakategorier — Del 1: Specifikationer (ISO 12620-1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12620-1:2022

Hantering av terminologiska resurser — Datakategorier — Del 1: Specifikationer (ISO 12620-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides requirements and recommendations governing data category specifications for language resources. It specifies mechanisms for creating, documenting, harmonizing and maintaining data category specifications in a data category repository (DCR). It also describes the structure and content of data category specifications.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12620-1:2022

Hantering av terminologiska resurser — Datakategorier — Del 1: Specifikationer (ISO 12620-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Språk och terminologi, SIS/TK 115

Internationell titel: Management of terminology resources — Data categories — Part 1: Specifications (ISO 12620-1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80040171

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-21

Antal sidor: 24