Standard Svensk standard · SS-ISO 24615-2:2019

Hantering av språkliga resurser - Format för syntaktisk annotering - Del 2: XML serialisering (TigerXML) (ISO 24615-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24615-2:2019

Hantering av språkliga resurser - Format för syntaktisk annotering - Del 2: XML serialisering (TigerXML) (ISO 24615-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes an XML-conformant serialization of the ISO 24615-1 meta-model, with the
objective of supporting interoperability across language resources or language processing components
in the domain of syntactic annotations. As an extension of ISO 24615-1, this document is also
coordinated with ISO 24612.

Ämnesområden

Terminologi (01.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24615-2:2019

Hantering av språkliga resurser - Format för syntaktisk annotering - Del 2: XML serialisering (TigerXML) (ISO 24615-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Språk och terminologi, SIS/TK 115

Internationell titel: Language resource management - Syntactic annotation framework (SynAF) - Part 2: XML serialization (Tiger vocabulary) (ISO 24615-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009811

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-08

Antal sidor: 24