Så funkar internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell. SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Internationella standarder utvecklas och revideras i CEN och ISO:s kommittéer. De nationella standardiseringsorganen, i Sveriges fall SIS, påverkar arbetet genom att skicka svenska representanter som deltar i det internationella arbetet. I Sverige samlar SIS svenska intressenter i så kallade spegelkommittéer som bevakar (speglar) det internationella arbetet. Genom att delta i SIS nationella spegelkommittéer kan svenska organisationer bevaka och påverka både nya standarder och vara med och revidera befintliga standarder. Representanter från svenska organisationer kan också, genom SIS, ingå i de arbetsgrupper som skriver europeisk och global standard.

Läs mer om hur en standard utvecklas >

SIS internationella sekretariat

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer. Här listas de kommittéer där SIS leder de internationella sekretariaten.

SIS leder 14 av ISO:s tekniska kommittéer:

SIS leder 14 av CEN:s tekniska kommittéer:


Vad är ISO?

ISO är den internationella standardiseringsorganisationen. ISO är oberoende och icke-statlig med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.