Nyhet · 2024-06-13

Revidering av ISO-standard för internationell handel med begagnade varor

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO ska snart rösta om standarden om handel med begagnade varor ”Cross-border trade of second-hand goods —Part 1: General requirements” ska göras om. Den kinesiska standardiseringsorganisationen SAC har föreslagit att en kommitté ska återuppstartas för att utarbeta en ny utgåva.

Newsbagagnadevaror.png

Standarden definierar generella krav och minimikriterier för undersökning av begagnade varor om de säljs, handlas, skänks eller byts över nationsgränser och är avsedda att användas av konsumenter. Den snabba utvecklingen av e-handel har lett till en ökning av e-handel även gällande begagnade varor. Detta ses ofta också som positivt ur hållbarhetsperspektiv.

Även om förväntningarna på begagnade varor kanske är lägre, ska de fortfarande vara säkra att använda för konsumenten. Trots det riskerar osäkra begagnade produkter att komma in på marknader och orsaka risker för konsumenter samt avfallsproblematik för det importerande landet.

Sedan den nuvarande standarden kom ut har handel med begagnad elektronik och produkter som innehåller elektronik och elkomponenter blivit mer betydande. Inom detta område behöver kraven i standarden uppdateras. En omarbetning kommer, enligt förslaget, att detaljera kraven på undersökning jämfört med nuvarande version.

En annan skillnad skulle bli att tydligare beskriva stöd, checklistor etc. för olika aktörer (tull, konsumenter, marknadskontrollmyndigheter etc.). En annan viktig fråga är kring produktdata för begagnade varor, vilket den nya standarden kommer att utveckla. I förslaget skrivs att “revisionen avser att ta fram en konceptuell data-modell som kan användas för alla andrahands-varor”.

Om du är intresserad och vill lämna synpunkter på vad SIS, som medlem i ISO, ska rösta i denna fråga kan du höra av dig. Senast den 2 augusti behövs dina synpunkter.


Nya standardiseringsområden

Här samlar vi information om förslag på nya standardiseringsområden på europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå där du kan engagera dig direkt eller anmäla ditt intresse via SIS. 

Kontakt

Är du intresserad och vill lämna synpunkter på hur SIS ska rösta?  Kontakta Magnus Davidsson, sektionschef på SIS, senast den 2 augusti 2024.

Magnus Davidsson
magnus.davidsson@sis.se