Nyhet · 2024-06-03

Ny internationell standard för ökad jämställdhet (ISO 53800)

En internationell standard för jämställdhet har utvecklats för första gången. Ulrika Edholm, projektledare på Svenska Institutet för Standarder, berättar att svenska experter har spelat en aktiv roll i utformningen av denna standard genom arbetsgruppen för Gender Equality.

Bland de svenska företag och organisationer som deltagit i processen finns Nordic Consulting Group, NCG Sweden, RISE, Winnet Sverige, Swedac, LO och Verify of Sweden. Dessa har samarbetat med ISO-experter från 38 länder, inklusive Frankrike, USA, Indien, Kina, Brasilien, Spanien, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Standarden syftar till att bli ett universellt verktyg för att bekämpa ojämlikhet som uppstår från specifika könsroller. Den kan tillämpas inom alla organisationer, oavsett storlek, plats eller verksamhetsområde. Standarden är en viktig del i arbetet med att hantera systemisk ojämlikhet mellan könen och diskriminering inom olika områden, inklusive arbetsplatsen. Målet är att främja en kultur av jämställdhet som gynnar alla.

Den svenska arbetsgruppen hoppas att standarden bland annat kan bidra med att främja global förståelse och implementering av jämställdhet, stärka kvinnors egenmakt och möjliggöra karriärer för alla, samt stödja skapandet av inkluderande och rättvisa kulturer i organisationer och företag.

”Vi har deltagit i arbetet eftersom vi arbetar med jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingsarbetet globalt och i standarden har arbetsgruppen från Sverige verkat för att standarden ska vara ett möjligt verktyg och en referens för en mer jämställd arbetsplats. Vi vet att standarden är global och att i internationella diskussioner får vi ge och ta men vi är nöjda med att många definitioner och metoder har anammats från våra bidrag”, säger Ulf Färnsveden, Anja Taarup Nordlund och Suzana Zivkovic på Nordic Consulting Group, NCG Sweden AB.

Gender AG 11 NCG.jpg

 

Vill du veta mer?
Den 4 september kl. 14.30-15.30 kommer SIS att hålla ett kostnadsfritt webbinarium, öppet för alla, där arbetsgruppen berättar mer om ISO 53800 och även om andra globala standarder som är på gång inom ämnet jämställdhet och inkludering. Inbjudan kommer att skickas ut via SIS Nyhetsbrev, på SIS.se. För mer information kontakta gärna ulrika.edholm@sis.se.