Standardutveckling · SIS/TK 525

Hjälmar

Kommitteen bevakar, påverkar och deltar aktivt i utvecklingen av internationella standarder inom området huvudskydd för olika aktiviteter. Hjälmar används för att skydda inom yrket eller på fritiden där risker förekommer att allvarligt skadas av islag mot huvudet. Harmoniserade standarder säkerställer att hjälmen ger en godtagbar säkerhetsnivå, inklusive användning av moderna provningsmetoder. Tillverkare har, genom användning av standarder, samstämmiga krav harmoniserade med lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment). Standarder underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Ett undantag utgör utrustning kopplad till motorfordon, t.ex. motorcykelhjälmar som följer FN:s regelverk ECE-R22.

Hjälmar används i en rad sammanhang där det finns risker att drabbas av skallskador. Hjälmar är utformade för att skydda bäraren mot skador vid islag, fall på hård mark eller av fallande föremål. Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. 

SIS kommittee samlar experter från brukar- och producentsidan, myndigheter och branschorganisationer. Kommitténs deltagare får tidig kunskap om framtida marknadskrav och påverkar gemensamma riktlinjer för skyddshjälmar.

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationell spegling 3 kommittéer
Arbetar nu med
Nyheter
Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
3M Svenska AB, GAGNEF
Arbetsmiljöverket, Solna
CCM Hockey AB, Malung
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Hellberg Safety AB, Stenkullen
HIGS AB, Åre
Husqvarna AB, Huskvarna
Husqvarna AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
MIPS AB, Täby
POC Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Svenska Ishockeyförbundet, Johanneshov
Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Så arbetar vi
Ett värdefullt arbete

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Huvudskydd (13.340.20) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Utrustning för vintersport (97.220.20) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här hållbarhetsmålen: 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Nyhet om Ridhjälmar

Hjälmtips

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se