Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument ger vägledning för revision av ledningssystem, inklusive principer för revision, hantering av
revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem samt vägledning för utvärdering av
kompetens hos den eller de personer som deltar i revisionsprocessen. Dessa aktiviteter omfattar den eller de
personer som hanterar revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper.
Det kan tillämpas på alla organisationer som har behov av att planera och genomföra interna eller externa
revisioner av ledningssystem eller hantera revisionsprogram.
Det är möjligt att tillämpa dokumentet på andra typer av revisioner, förutsatt att särskild uppmärksamhet ägnas
åt den specifika kompetens som behövs.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80008714

Edition: 3

Approved: 12/18/2018

No of pages: 112

Replaces: SS-EN ISO 19011:2011