Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2018

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2018

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den välkända standarden SS-EN ISO 19011 har under många år använts för vägledning kring revisioner av kvalitets- och miljöledningssystem. Standarden har nu utkommit i en ny, förbättrad utgåva; SS-EN ISO 19011:2018.

Några nyheter i den nya utgåvan

  • Anpassad till ”HLS” dvs. till High Level Structure, på samma sätt som bl.a. ISO 14001, ISO 9001, m.fl. har blivit tidigare.
  • Risker och möjligheter är inskrivet i standarden,
  • Strategisk inriktning är inskrivet i standarden
  • Organisationens förutsättningar / Externa och interna frågor/ ”omvärldsfaktorer” är inskrivet i standarden.
  • Riskbaserat angreppssätt har införts som ny revisionsprincip.
  • Nytt avsnitt om revision av virtuell plats är inskrivet i A.16 (”webmiljö”) samt inskrivet i definition 3.5.
  • Bilagan med exempel på specifik kompetens är borttagen (Bilaga A). Gamla Bilaga B heter nu Bilaga A, och har utökats med flera ”HLS”-exempel.

Fördelar med att använda standarden

Varje organisation behöver kunskap om hur väl den egna verksamheten fungerar. Revisioner av ledningssystem ger i det sammanhanget din organisation ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

Omfattning
Detta dokument ger vägledning för revision av ledningssystem, inklusive principer för revision, hantering av
revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem samt vägledning för utvärdering av
kompetens hos den eller de personer som deltar i revisionsprocessen. Dessa aktiviteter omfattar den eller de
personer som hanterar revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper.
Det kan tillämpas på alla organisationer som har behov av att planera och genomföra interna eller externa
revisioner av ledningssystem eller hantera revisionsprogram.
Det är möjligt att tillämpa dokumentet på andra typer av revisioner, förutsatt att särskild uppmärksamhet ägnas
åt den specifika kompetens som behövs.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2018

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

Artikelnummer: STD-80008714

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 19011:2011