Fullmäktigemöte

Fullmäktige är SIS högsta beslutande organ och hålls varje år före maj månads utgång.

SIS Fullmäktige hölls 25 april 2023

Protokoll och handlingar finns tillgängliga i Medlemsportalen och har skickats ut till alla medlemskontaktpersoner.

Protokoll och handlingar finns tillgängliga här >>

Vid  fullmäktige fanns  ISO:s president Ulrika Francke på plats. 

Innan fullmäktigemötet hölls en paneldiskussion om ett hett ämne inom standardiseringen - fossilfritt stål. Otto Björnberg, Projektledare SIS, samtalade med Jonas Larsson, Miljöchef SSAB.


Fullmäktige

Kontakt

Frågor om fullmäktige skickas till medlem@sis.se.

SIS stadgar

Läs gärna SIS stadgar för mer information.