Standarder vid upphandling

Standarder effektiviserar inköp och upphandlingar samt bidrar till ett strukturerat och enhetligt arbetssätt. Kraven blir också tydligare för både beställare och leverantörer.

Upphandling och inköp

Standarder underlättar processen, oavsett om det är ett litet företag som ska köpa nya kontorsmöbler eller en global jätte som ska ingå avtal med nya underleverantörer. Många standarder har redan färdiga krav och rekommendationer. När leverantörer använder och certifierar sig enligt standarder – och beställare ställer krav på efterlevnad – blir upphandlingen tydlig, effektiv och transparent.

Offentlig upphandling

Vid upphandling av varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, måste kraven vara tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar för både beställare och leverantör. Ett strategiskt inköpsarbete ska vara till hjälp för att kunna uppnå organisationens mål. Om kravställningen utgår från standarder blir inköpsprocessen enklare, tydligare och mer transparent – för alla parter.

Det finns även vägledande standarder som ger stöd i processen att genomföra en upphandling (exempelvis SS-ISO 20400, SS-EN 17687, SS-EN 17429).

Enklaste sättet att referera till standarder är att använda SIS Upphandlingsstöd. 

Läs mer om SIS Upphandlingsstöd >

Kan standarder vara krav i offentlig upphandling?

Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder i en offentlig upphandling.
Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funktionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar.  När en myndighet väljer att hänvisa till en standard ska den följas av formuleringen "eller likvärdig". På detta vis kan standarder vara stöd för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer, i att säkerställa att kraven möts.

När det hänvisas till standarder gäller att svensk standard, som stämmer överens med europeisk standard, ska prioriteras först.

Kapitel 9 § 3-5 i LOU behandlar hur kraven i en offentlig upphandling ska utformas.

Integritet och ansvarighet i offentlig upphandling

SIS har drivit ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Standardens huvudsyfte är att stärka trovärdigheten och förtroendet för den offentliga affären och att säkerställa ett korrekt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt.

Standarden publicerades i augusti 2022 (SS-EN 17687 ”Offentlig upphandling – Integritet och ansvarighet – Krav och vägledning”).

Hållbar upphandling

SS-ISO 20400 ”Hållbar upphandling – Vägledning”, är en standard för hur företag, organisationer och offentliga verksamheter kan integrera hållbarhet i inköpsprocessen. Den är ett verktyg för att skapa värde för hela inköpsledet och förtydliga de upphandlingskrav som ställs gällande miljö- och sociala hänsyn. Dessa krav blir mer tydliga i och med EU:s nya upphandlingsdirektiv. Standarden ger även stöd till inköpsansvariga att etablera och utvärdera egna och andras processer.


SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >

Vägledning om hänvisning till standarder vid offentlig upphandling i Europa

CEN och EU-kommissionen har publicerat en vägledande guide för offentliga upphandlare för hur de ska hänvisa till standarder i samband med offentlig upphandling inom Europa.

Standardpaket

I ett grundpaket har vi samlat användbara standarder för dig som arbetar inom offentlig verksamhet.

Det innehåller aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom inköp och upphandling. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.