Månadens doldis - Nr 9 2023

Så blir du vass på att leverera projekt framgångsrikt!

Toppbild_M-Dåldis_Sept.gif

Månadens doldis #9: ISO 21502 - Styrning av projekt, program och portföljer - vägledning för projektstyrning

 

Hur leds projekt på ett ändamålsenligt sätt? Hur mobiliseras en projektgrupp? Hur arbetar din organisation med att leverera projekt med rätt kvalitet, i rätt tid och inom beräknad kostnadsram?

09-figur_1.png

ISO 21502 hjälper projektledare och projektbaserade organisationer att leverera framgångsrika projekt, bland annat genom att beskriva effektiva metoder på en hög nivå. Standarden kan tillämpas av alla typer av organisationer och alla typer av projekt - oavsett syfte, leveransstrategi, livscykelmodell, komplexitet, storlek, kostnad eller varaktighet.

Oavsett bransch är ISO 21502 ett bra stöd för att förbättra projektledningsprocesser, öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen i projekt samt möjliggöra bättre hantering av projektrelaterade risker. Att följa ISO 21502 ökar trovärdigheten, stärker konkurrenskraften och möjligheten att nå framgång på såväl den svenska som internationella marknaden.

09-figur_2.png

Genom att följa ISO 21502 kan din organisation få:

  • Ökad effektivitet: Genom att tillämpa standarden kan företag förbättra sina projektledningsprocesser och därigenom uppnå ökad effektivitet. Användandet av standarden kan underlätta så att projekt kan slutföras i tid och inom budget, vilket är avgörande för att nå affärsmål.
  • Högre kundtillfredsställelse: Nöjda kunder är en nyckel till framgång, genom att tillämpa standarden kan företag förbättra kvaliteten på sina produkter eller tjänster och därigenom öka kundtillfredsställelsen.
  • Bättre riskhantering: Standarden innehåller riktlinjer för att hantera projektrelaterade risker vilka kan hjälpa företag att identifiera och mildra potentiella problem i ett tidigt skede, vilket minskar risken för avvikelser och kostsamma komplikationer.
  • Internationell trovärdighet: Om företaget har ambitioner att verka internationellt eller att samarbeta med internationella parter, kan information om att din organisation arbetar enligt ISO 21502 stärka företagets internationella trovärdighet och konkurrensfördel.

09-figur_3.png

Oavsett dina projektets omfattning och oavsett vilken bransch din organisation verkar i så kan ISO 21502 få era projekt att lyfta och bli succéer! Ta första steget, klicka hem standarden redan idag >>


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

ISO 21502

Styrning av projekt, program och portföljer — vägledning för projektstyrning (ISO 21502:2020, IDT)

Köp standarden >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>