Miljö och klimat

Klimatförändringar utgör det enskilt största hotet mot en hållbar utveckling och dess negativa effekter drabbar dessutom the fattigaste och mest utsatt hårdast. Brådskande åtgärder är nödvändiga för att stoppa klimatförändringarna och hantera dess påverkan.

A river flows through a forest

SIS och ISO har flera standarder som spelar en viktig roll i klimat- och miljöagendan. Det finns standarder för att kvantifiera och minska växthusgasutsläppen, vägleda anpassningen till klimatförändringarna och främja god praxis inom miljöhantering. Till exempel finns följande standarder;

  • ISO 14001 för Miljöledningssystem fastställer krav och ger vägledning för verksamheter att kontinuerligt arbeta med att minska den totala miljöbelastningen. Standarden är en av världens mest sålda.
  • ISO 14064-serien ger specifikationer för kvantifiering, övervakning och validering / verifiering av växthusgasutsläpp.
  • ISO 14067 specificerar principer, krav och riktlinjer för kvantifiering och rapportering av produkters koldioxidavtryck.
  • ISO 14007 ger riktlinjer för att fastställa miljökostnader och vinster i monetära termer.
  • ISO 14090 hjälper organisationer att anpassa sig till klimatförändringar.
  • ISO 50001 stöder organisationer inom alla sektorer för att öka energieffektiviteten.

SIS har stöttat företag i Syd- och Sydostasien och Östafrika i olika projekt med att använda standarder för miljöhantering och koldioxidavtryck. I SIS projekt som inte direkt fokuserar på miljöstandarder ingår miljö fortfarande som ett tvärskärande ämne.

Läs mer om våra pågående och nyligen avslutade projekt >>