Standardutveckling

Standardisering, även kallat standardutveckling, är processen för att skapa gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem. Hos SIS samlas aktörer och experter i tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår både på global, europeisk och nationell nivå.

Här finns SIS aktuella arbetsprogram för nationella produkter (PDF). 

Visa mer/mindre

Mandat från regering i standardiseringsfrågor

SIS har mandat från regeringen att skapa svensk standard och delta i den internationella standardiseringenISO, och den europeiska, CEN, för Sveriges räkning. Du som deltar i standardutvecklingen får därför tillgång till ett stort internationellt nätverk inom just ditt område. 

Deltagande i standardisering är öppet för alla

Du som deltar i tekniska kommittéer får tidigt kunskap om, och möjlighet att påverka, framtida marknadskrav och riktlinjer för din bransch. Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i en teknisk kommitté.

Läs mer om hur deltagandet fungerar eller hur en standard tas fram.

Standardisering inom samhällets alla områden

Här har SIS samlat all kompetens inom olika ämnesområden så att du enklare kan navigera dig till den tekniska kommitté du är intresserad av.