Gender declaration - en nödvändig grund för hållbarhet

Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld skriver FN på sin hemsida. Standardiseringen inom ISO, CEN och SIS har bundit sig att följa FN:s deklaration om Gender Responsive Standards and Standards Development. Arbetet handlar bland annat om att säkra att standarder tar hänsyn till genusperspektivet.

 

Ett Internationellt samarbete
Inom ISO och IEC har man tagit fram en guide som vägleder de som skriver standarder. Bland annat genom att peka på frågor som behöver ställas och hur bakgrundsdata bör ifrågasättas. Den har nu översatts till svenska och tanken med guiden är att den ska skapa förståelse och ge vägledning till dem som inte tänker på genusfrågor till vardags – allt för att framtida standarder verkligen ska fungera bättre och vara säkra för alla. En standardperson är sällan könsneutral. Det viktigt att standardutvecklare beaktar skillnader mellan kvinnor och män.

Interaktivt initiativ
För att stötta detta initiativ arbetas det med att ta fram en e-learningmodul, som gör det möjligt att ta sig igenom materialet mer interaktivt.

Vi har tidgare stolt berättat att det är SIS representant, Karin Lindmark,  som leder den globala ISO-gruppen om Gender Responsive Standards, ett stort förtroende. Gruppens arbete som pågått i mer än tre år ska resultera i  att ta fram verktyg och lathundar till hjälp för alla som skriver standarder. 
Läs ytterligare om hur det internationella samarbetet för ett jämställt samhälle fortskrider här >> 


Läs mer här om FN:s deklaration för Gender responsive standards som SIS undertecknat.