Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2019

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2019

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain:

  • to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use;
  • to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements;
  • to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them;
  • to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain;
  • to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy;
  • to demonstrate conformity to relevant interested parties;
  • to seek certification or registration of its FSMS by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this document.

All requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain, regardless of size and complexity. Organizations that are directly or indirectly involved include, but are not limited to, feed producers, animal food producers, harvesters of wild plants and animals, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, and organizations providing food services, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials.

This document allows any organization, including small and/or less developed organizations (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet) to implement externally-developed elements in their FSMS.

Internal and/or external resources can be used to meet the requirements of this document.

Scope
Detta dokument anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i syfte att göra det möjligt för
en organisation som är direkt eller indirekt involverad i livsmedelskedjan att:
a) planera, införa, genomföra, upprätthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet
som gör det möjligt för organisationen att tillhandahålla produkter och tjänster som i enlighet med
avsedd användning är säkra,
b) visa att man uppfyller tillämpliga lagstadgade och myndighetsrelaterade krav på livsmedelssäkerhet,
c) bedöma och utvärdera krav från kunder som rör livsmedelssäkerhet och som man ömsesidigt
kommit överens om samt visa att man uppfyller dem,
d) kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor på ett effektivt sätt med intressenter i livsmedelskedjan,
e) säkerställa att organisationen följer sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet,
f) visa berörda intressenter att man uppfyller kraven,
g) söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern
organisation, eller utföra en egen bedömning av eller egen deklaration om överensstämmelse
gentemot detta dokument.
Samtliga krav i detta dokument är allmänna krav som är avsedda att kunna tillämpas på alla
organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek och komplexitet. Organisationer som är direkt eller
indirekt involverade i ett eller flera led i livsmedelskedjan inkluderar, men begränsas inte till, foder- och
djurmattillverkare, de som arbetar med insamling av vilda växter, fiske eller jakt, lantbrukare, tillverkare
av ingredienser, livsmedelstillverkare, detaljhandlare, leverantörer av livsmedelstjänster,
cateringtjänster, organisationer som tillhandahåller rengörings- och städtjänster, transportörer,
lagerhållare och leverantörer av distributionstjänster, leverantörer av utrustning, rengörings- och
desinfektionsmedel, förpackningsmaterial och övriga material avsedda för kontakt med livsmedel.
Detta dokument gör det möjligt för alla organisationer, inklusive mindre och/eller mindre utvecklade
organisationer (t.ex. mindre lantbruk, småskaliga förpacknings- och distributionsföretag, mindre
detaljhandlare eller mindre matförsäljningsställen), att tillämpa externt framtagna delar i sitt
ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
Interna och/eller externa resurser kan användas för att uppfylla kraven i detta dokument.This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain:
a) to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use;
b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements;
c) to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them;
d) to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain;
e) to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy;
f) to demonstrate conformity to relevant interested parties;
g) to seek certification or registration of its FSMS by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this document.
All requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain, regardless of size and complexity. Organizations that are directly or indirectly involved include, but are not limited to, feed producers, animal food producers, harvesters of wild plants and animals, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, and organizations providing food services, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials.
This document allows any organization, including small and/or less developed organizations (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet) to implement externally-developed elements in their FSMS.
Internal and/or external resources can be used to meet the requirements of this document.

Subjects

Management systems (03.100.70) Food safety management systems (04.090) Processes in the food industry (67.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2019

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80009286

Edition: 2

Approved: 1/11/2019

No of pages: 100

Replaces: SS-EN ISO 22000:2005