Handbok

Lätt med ISO 14001

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Syftet med ”Lätt med ISO 14001” är att ge en introduktion till begreppet miljöledningssystem och visa hur miljöledningssystem kan tillämpas. Målgruppen för denna bok är primärt trefaldig:

  • Ledningsgrupper och andra i företag som överväger att införa ett miljöledningssystem.
  • Personal i företag som redan påbörjat införandet och behöver en översikt att förklara vad ett miljöledningssystem är.
  • Bred målgrupp som har intresse i frågan, exempelvis konferensdeltagare som behöver en lätt översikt, eller universitet och högskolor som behöver underlag för en ”snabblektion”.


Miljökrav ställs idag via såväl lagstiftning som marknaden. Miljöledningssystem är ett lämpligt verktyg för ett företag att hantera sådana krav. Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 har kommit att bli den ledande förebilden för dessa system. Denna bok ger en snabb översikt över hur ett miljöledningssystem fungerar och vilken nytta ett företag kan ha av att införa ett sådant system.

Richard Almgren är civilingenjör och konsult i miljöledning. Han har verkat yrkesmässigt på miljöområdet i många år, inom näringslivet, myndigheter, forskning och utbildning. Han har deltagit i utvecklingen av standarderna inom ISO 14000-serien.

Torbjörn Brorson är fil dr och arbetar som hållbarhetschef i globala företag. Han är adjungerad professor i miljöledning och miljörevision vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds Universitet.


Köp

Handbok

Lätt med ISO 14001
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Richard Almgren, Torbjörn Brorson

Artikelnummer: BCK-8021260

Beteckning: SIS HB 211

Utgåva: 2

Utgiven: 2016-07-07

Antal sidor: 88

Förlag: SIS Förlag AB