Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 23276:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Flödesdiagram för parametrarna PSm, RSm, WSm och Pc, Rc, Wc (ISO/TR 23276:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 23276:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Flödesdiagram för parametrarna PSm, RSm, WSm och Pc, Rc, Wc (ISO/TR 23276:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides an unambiguous calculation of parameters PSm, RSm, WSm and Pc, Rc, Wc, as defined in ISO 4287, by means of a flowchart.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 23276:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Flödesdiagram för parametrarna PSm, RSm, WSm och Pc, Rc, Wc (ISO/TR 23276:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Flowchart for PSm, RSm, WSm and Pc, Rc, Wc (ISO/TR 23276:2020)

Artikelnummer: STD-80028057

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-10

Antal sidor: 20