Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-3:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 21920-3:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-3:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 21920-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21920 specifies the complete specification operator for surface texture (scale limited surfaces) by profile methods.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-3:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 21920-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 3: Specification operators (ISO 21920-3:2021)

Artikelnummer: STD-80033539

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 4288