Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22081:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometriska toleranser - Generella lägetoleranser och generella toleranser för storleksmått (ISO 22081:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22081:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometriska toleranser - Generella lägetoleranser och generella toleranser för storleksmått (ISO 22081:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att denna standard inte innehåller tabeller med värden på toleranser utan endast ger regler för hur generella toleranser kan väljas och hur de anges i tekniska underlag (ritningar etc.).

Beskrivning av generella toleranser enligt standarden ISO 22081:2021

 

 

Omfattning
This document gives rules for definition and interpretation of general geometrical specifications and general size specifications defined according to ISO 8015:2011, 5.12.
General specifications defined in other standards, and the link to these standards, are not covered by this document.

The general geometrical specifications and general size (linear or angular) specifications defined in this document apply only to integral features (including features of size).

These specifications do not apply to derived features or integral lines (see ISO 17450-1 for the definitions of integral features and derived features).
Dimensions other than linear or angular sizes (see ISO 14405-2) are not covered by this document.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22081:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Geometriska toleranser - Generella lägetoleranser och generella toleranser för storleksmått (ISO 22081:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - General geometrical specifications and general size specifications (ISO 22081:2021)

Artikelnummer: STD-80027819

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 2768-2 , SS-EN 22768-2