Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 3: Riktlinjer för att nå överenskommelse om mätosäkerhetsangivelse (ISO 14253-3:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 3: Riktlinjer för att nå överenskommelse om mätosäkerhetsangivelse (ISO 14253-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14253 provides guidelines and defines procedures for assisting the customer and supplier to reach amicable agreements on disputed measurement uncertainty statements regulated in accordance with ISO 14253-1, and so avoid costly and time-consuming disputes.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 3: Riktlinjer för att nå överenskommelse om mätosäkerhetsangivelse (ISO 14253-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for achieving agreements on measurement uncertainty statements (ISO 14253-3:2011)

Artikelnummer: STD-79504

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 14253-3:2005