Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12179:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument (ISO 12179:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12179:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument (ISO 12179:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the calibration and adjustment of the metrological characteristics of contact
(stylus) instruments for the measurement of surface texture by the profile method as defined in ISO 3274.
The calibration and adjustment is intended to be carried out with the aid of measurement standards.
Annex B specifies the calibration and adjustment of metrological characteristics of simplified operator
contact (stylus) instruments which do not conform with ISO 3274.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12179:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument (ISO 12179:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2021)

Artikelnummer: STD-80033534

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 12179/AC:2008 , SS-EN ISO 12179