Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3274

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument (ISO 3274:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3274

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument (ISO 3274:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard definierar profiler och beskriver en generell
struktur för släpnålssinstrument för mätning av ytjämnhet och vågighet vilket
möjliggör tillämpning av existerande standarder vid praktisk profilutvärdering.
Den specificerar de egenskaper hos instrumentet som har inverkan på profilut-värderingen
och den ger grundspecifikationerna för släpnålsinstrument (profilmä-tare
och profilskrivare).
ANM
1 Ett datablad som beskriver egenskaper hos släpnålsinstrument och som är avsett att
fyllas i av instrumenttillverkarna håller på att tas fram och kommer att introduceras i en
framtida standard för kalibreringsprocedurer.
2 Förhållandena mellan vågighetsfilter, mätspetsradie och vågighetsbandbredd är under
beredning och kommer att tillföras denna standard som ett Tillägg.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3274

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument (ISO 3274:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)

Artikelnummer: STD-21826

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 40