Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 25178-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 25178-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies parameters for the determination of surface texture by areal methods.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 25178-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 25178-2:2021)

Artikelnummer: STD-80033541

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 25178-2:2012