Standard Svensk standard · SS-EN 9300-010:2018

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 010: Dataflödesöversikt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-010:2018

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 010: Dataflödesöversikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 9300-010 provides an overview description for the recommended processes for archiving of 3D product data, e.g. 3D CAD and PDM data. The processes are described in EN 9300-011 to EN 9300-016.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Datorstödd design (35.240.10) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9300-010:2018

Flyg- och rymdteknik – LOTAR – Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data – Del 010: Dataflödesöversikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 010: Overview Data Flow

Artikelnummer: STD-80005463

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-09

Antal sidor: 20