Standard Svensk standard · SS-ISO 7573:2009

Teknisk produktdokumentation - Stycklistor (ISO 7573:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7573:2009

Teknisk produktdokumentation - Stycklistor (ISO 7573:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller minimikrav för stycklistor i syfte att ge nödvändig information för exempelvis tillverkning, anskaffning eller underhåll av artiklar. Denna internationella standard avser såväl
manuellt framställda som datorgenererade stycklistor

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7573:2009

Teknisk produktdokumentation - Stycklistor (ISO 7573:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Parts lists (ISO 7573:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-71651

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-11-05

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 7573