Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-4

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 4: Grundläggande symboler för beskrivning av processdatorfunktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-4

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 4: Grundläggande symboler för beskrivning av processdatorfunktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The symbols established in this part of IS0 3511 have been developed to be used in conjunction with the symbols given in IS0 3511/l and IS0 3511/2 and shall be considered as supplementary.
They are intended to provide a means of illustrating process computer and/or shared display/control functions in the field of process measurement and control and may be used with the symbols of IS0 3511 /l and IS0 3511/2. They will enable users
to show and identify in simple form the functions of instruments, the process computer, and shared display/control functions, or any combination of these.It is permissible to use the basic symbol for computer-based functions (see 3.1) throughout for any software-based digital system. This is not intended to preclude the use of the basic
symbol for shared display/control functions (see 3.2) if the user considers this to be appropriate.
The symbols are intentionally limited to identification on process flow diagrams, piping and instrument diagrams, etc. and do not provide means of illustrating specific instruments or parts thereof.
The letter code for function identification shall be taken from table 1 of IS0 3511/l and IS0 3511/2.
The application methods are shown in the examples.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-4

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 4: Grundläggande symboler för beskrivning av processdatorfunktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Industrial process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions

Artikelnummer: STD-9091

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-06-06

Antal sidor: 10