Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5457

Ritningsregler - Storlekar och utformning av ritningsblanketter (ISO 5457:1999)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 5457/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5457

Ritningsregler - Storlekar och utformning av ritningsblanketter (ISO 5457:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Den här standarden beskriver hur ritningsblanketter ska utföras. Standarden gäller både för ritningar i CAD-program, ritningar som genereras från CAD-program och riningar som tas fram manuellt.

Även stycklistor enling SS-ISO 7573 och ska göras på de blanketter som beskrivs. Även information som finns i andra typer av produktdefinierand dokument kan läggas in i de beskrivna blanketterna.

I standarden beskrivs var textfält enligt SS-EN ISO 7200 ska placeras, hur marger och ramar, centreringsmärken, referensnät och skärmärken. A-serien enligt SS-ISO 216 ska användas.

I ändringen SS-EN ISO 545/A 1:2010 ändras reglerna så att även liggande A4-format tillåts.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Generella regler (92.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5457

Ritningsregler - Storlekar och utformning av ritningsblanketter (ISO 5457:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Sizes and layout of drawings sheets (ISO 5457:1999)

Artikelnummer: STD-24885

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-23

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-ISO 5457