Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Grunder - Begrepp, principer och regler (ISO 8015:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Grunder - Begrepp, principer och regler (ISO 8015:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Den här svenska standarden specificerar grundläggande begrepp, principer och regler som gäller vid skap-ande, tolkning och tillämpning av alla andra svenska och ISO-standarder, ISO-tekniska specifikationer och ISO-tekniska rapporter som rör dimensionella och geometriska produktspecifikationer (GPS) samt verifiering. Den här svenska standarden gäller vid tolkning av GPS-indikationer på alla typer av ritningar. För den här svenska standardens syften ska termen “ritning” ges vidaste möjliga tolkning så att den omfattar alla typer av konstruktionsteknisk dokumentation som specificerar ett arbetsstycke.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8015:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Grunder - Begrepp, principer och regler (ISO 8015:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)

Artikelnummer: STD-8019900

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-23

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 8015:2011

Ersätter: SS-ISO 8015