Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-41:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 41: Morfologiska profilfilter: Skivfilter och horisontal-linjesegmentfilte (ISO 16610-41:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-41:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 41: Morfologiska profilfilter: Skivfilter och horisontal-linjesegmentfilte (ISO 16610-41:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16610 specifies techniques for computing morphological filters with disk and horizontal
segment structuring elements, including envelope filters.

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-41:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 41: Morfologiska profilfilter: Skivfilter och horisontal-linjesegmentfilte (ISO 16610-41:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 41: Morphological profile filters: Disk and horizontal line-segment filters (ISO 16610-41:2015)

Artikelnummer: STD-8014644

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-41:2008