Handbok

Mätosäkerhet för verkstadsindustrin GPS

Köp

Pris: 495 SEK
standard ikon

Papper

Den totala osäkerheten vid konstruktion, tillverkning och mätning består av flera komponenter där mätosäkerhet är en av dem. Andra typer av osäkerhet är korrelations-, specifikations-, överensstämmelseosäkerhet och total osäkerhet. Boken ger dig en introduktion i beräkning av mätosäkerhet. Den går även igenom principerna för den så kallade GUM-metoden för att beräkna osäkerhet och hur dessa kan appliceras via PUMA, som är en förenklad praktisk metod byggd på GUM.

Boken innehåller ett flertal praktiska och användbara exempel. Mätning med koordinatmätmaskiner är ett viktigt område inom verkstadsindustrin och har här därför fått ett eget kapitel. Handboken vänder sig till alla som arbetar med kravsättning och tolkning av krav. Som exempel kan nämnas konstruktörer, produktionstekniker, kvalitetstekniker, inköpstekniker och mättekniker och andra inom verkstadsindustrin. Boken lämpar sig både för självstudier, utbildning och som referensbok i ditt dagligt arbete.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Ritteknik allmänt (01.100.01)


Köp

Handbok

Mätosäkerhet för verkstadsindustrin GPS
Pris: 495 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-86526

Beteckning: SIS HB 546

Utgåva: 1

Utgiven: 2012-06-14

Antal sidor: 98

Förlag: Svenska institutet för standarder