Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13565-1

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 1: Filtrering och generella mätvillkor (ISO 13565-1:1996)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13565-1

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 1: Filtrering och generella mätvillkor (ISO 13565-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 13565 definierar en filtreringsmetod för användning vid ytor som
har djupa dalar nedanför en mera finbearbetad platå med en relativt liten del av
vågighet. Den referenslinje som erhållits vid filtrering enligt ISO 11562 blir för sådana
ytor oönskat påverkad genom närvaron av dalarna. Den metod att filtrera som
beskrivs i denna standard undertrycker dalarnas påverkan på referenslinjen så att
en mera tillfredsställande referenslinje skapas.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13565-1

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 1: Filtrering och generella mätvillkor (ISO 13565-1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditions (ISO 13565-1:1996)

Artikelnummer: STD-21830

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 24