Handbok

ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö — Praktisk vägledning för små organisationer (E-bok)

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Paket Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Den här vägledningen riktar sig till mindre organisationer. 

Den ger en översikt över kraven i ISO 45001:2018 och behandlar sätt för mindre organisationer för att införa dem, för att hjälpa dig att upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö. 
Även om huvudsyftet med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att förhindra dödsfall, skador och ohälsa finns det många andra fördelar. 
Bland annat ger det möjlighet till:

  • förbättrad arbetsprestanda i din organisation, vilket innebär skydd för dem som arbetar åt dig och för andra som skulle kunna skadas av dina aktiviteter,
  • bättre hantering av arbetsmiljörisker,
  • förbättrad identifiering av möjligheter till bättre arbetsmiljöhantering,
  • ett bättre tillvägagångssätt för utredning av incidenter,
  • en mer samarbetsinriktad organisationskultur för ökat engagemang bland och inflytande för medarbetarna,
  • genomförande av positiva arbetsmiljöinitiativ som ligger i linje med era verksamhetsprioriteringar,
  • förbättringar av produkt-, process- och tjänstekvalitet,
  • bättre arbetsmoral på arbetsplatsen,
  • bättre rekrytering och bibehållande av personal,
  • förbättrad image och förbättrat anseende (hos kunder och leverantörer och i samhället).

I de olika avsnitten förklaras kraven och varför de är viktiga, och där ges också tips på sätt att uppfylla dem. 
Det finns också exempel som du kan anpassa efter egna behov.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030)


Köp

Handbok

ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö — Praktisk vägledning för små organisationer (E-bok)
Pris: 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Paket Paket:
Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paket: Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

standard ikon pdf 1 st Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning...

1 st ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö —...

Läs mer om paket Ledningssystem för arbetsmiljö - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (184,30 EUR) 2 154 SEK

Du sparar: (22,59 EUR) 264 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: ISO/TC 283 Occupational health and safety mana

Artikelnummer: BCK-80024861

Beteckning: SIS HB 354 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2020-10-01

Antal sidor: 68

Förlag: Svenska institutet för standarder