Handbok

Karlebo Handbok

Köp

Pris: 1 180 SEK
standard ikon

Papper

Karlebo handbok har varit verkstadsfolkets bibel sedan 1936. Idag riktar sig boken till tekniker på alla nivåer, från skolelev till civilingenjör. Den tjänar som lärobok och uppslagsverk med särskilt fokus på produktion och dess förutsättningar. Boken ger en bra och lättillgänglig kunskap i ämnen som en ingenjör bör kunna – allt från matematik till miljöfrågor, fysikaliska begrepp, värmeteknik, hållfasthetslära, ellära, material med mera. Den ger också stöd till annan ämneslitteratur och för att friska upp minnet av tidigare kunskaper.

Om boken används som handbok hittar du här det mesta från gamla måttenheter till materialtabeller och senaste standard inom olika områden. Den 16:e upplagan är kraftigt omarbetad och utvidgad. Nya områden har tillkommit och all text och bild är granskad och uppdaterad. Avsnitt om exempelvis material, maskinelement, tribologi, produktionssystem, arbetsmätning, simulering och limning är nyskrivna. Helt nya avsnitt har införts om verktygsmaskiner, NC-teknik, industrirobotar, underhåll, kommunikation och information, mekatronik, elbilar, batterier och miljöteknik. Tabeller och hänvisningar till standarder är uppdaterade.

Karlebo-serien består av kvalificerade tekniska handböcker som blivit ett begrepp inom svensk industri och utbildning. Böckerna produceras i samarbete med ledande svenska experter. I Karlebo-serien ingår bl.a. Karlebo handbok, Materiallära och Svetshandbok.


Köp

Handbok

Karlebo Handbok
Pris: 1 180 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8018830

Beteckning: Karlebo Handbok

Utgåva: 16

Utgiven: 2015-01-01

Antal sidor: 1144

Förlag: Liber AB