Handbok

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk

Köp

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

De svenska standarderna för varmvalsade allmänna konstruktionsstål har upphävts och ersatts av Europastandarder. Samtidigt kommer nya europeiska konstruktionsregler och regler för kontroll av stål för byggnader, har ändrats.

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk gör det enkelt att hitta viktiga konstruktionsdata i standard för varmvalsade allmänna konstruktionsstål, information om de vanligaste tilläggskraven och vilka stålsorter som är vanliga på den svenska marknaden. Den ger också en förklaring till stålbeteckningarna och översikt över äldre beteckningar för stålsorter.

Boken behandlar också Eurokoder och CE-märkning och andra regler kring stål i byggnadsverk.

Generellt bör man ha tillgång till de standarder som man refererar till eller på annat sätt använder, men i många fall kan till exempel konstruktörer klara sig med endast denna skrift i konstruktionsarbetet.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60) Profiler av stål (77.140.70) Metallkonstruktioner (91.080.10) Olegerade stålprodukter (77.140.45)


Köp

Handbok

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk
Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Artikelnummer: BCK-68321

Beteckning: SIS HB 31

Utgåva: 1

Utgiven: 2008-12-19

Antal sidor: 107

Förlag: Svenska institutet för standarder