Handbok

Kvalitetssäkring vid svetsning

Köp

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Kraven på kvalitetsstyrning vid tillverkning av svetsade konstruktioner ökar. En tydlig riktning är att allt fler beställare av svetsarbeten hänvisar till specifika nivåer av SS-EN ISO 3834 i sina kravspecifikationer. Även tillverkare ser fördelar av att tillämpa en etablerad standard som grund för att styra sin verksamhet. Flera europeiska produktstandarder har kommit hänvisar till ISO 3834-serien när det gäller kvalitetsstyrning vid svetsning.

Standardserien erbjuder etablerade modeller för kvalitetsstyrning i tre olika nivåer och det är viktigt att omfattningen av kvalietsstyrning hamnar på en för produkten lämplig nivå. Rätt tillämpade kan dessa standarder bidra till ”rätt kvalitet”, tillgång till nya produktsegment, rationaliseringsvinster och en stärkt marknadsposition.

I en allt hårdare konkurrens är även marknadsaspekterna viktiga att beakta. I boken beskrivs valet av kvalitetsnivå och frågorna kring detta. Även uppbyggnaden av ett kvalitetssystem beskrivs, kompletterat med råd inför implementeringen i den egna verksamheten.

I avsnitt 7 presenteras kravelementen i SS-EN ISO 3834-2, följt av en vägledande text som ger råd och anvisningar vid utarbetandet av rutinbeskrivningar och instruktioner. Boken riktar sig till alla som arbetar med svetsproduktion, såsom företagsledare, svets-, kvalitetsansvariga, produktionstekniker och -beredare m.fl.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp

Handbok

Kvalitetssäkring vid svetsning
Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Anders Kihlander

Artikelnummer: BCK-80023242

Beteckning: SIS HB 540

Utgåva: 4

Utgiven: 2020-07-28

Antal sidor: 148

Förlag: Svenska institutet för standarder