Standard Svensk standard · SS-ISO 8887-2:2023

Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner (ISO 8887-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8887-2:2023

Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner (ISO 8887-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document de?nes terms for design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8887-2:2023

Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner (ISO 8887-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing - Part 2: Terms and definitions (ISO 8887-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80043004

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-05-17

Antal sidor: 20