Handbok

10 steg mot en säkrare arbetsplats

Köp

Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Hur säker är du som arbetar med maskiner? Ett sätt att ta reda på vilka risker som kan uppstå och hur du kan minimera dem är att ta fram ett bra underlag i form av en riskanalys och riskbedömning över ditt arbetssätt och din maskin.

Med bokens råd och hjälp kan du och dina kollegor minska era risker och få en säker maskin och ett säkert arbetssätt. Dessutom får du hjälp med att reda ut några begrepp som är viktiga att känna till i samband med inköp och användning av maskinell utrustning.

Handboken visar metodiskt hur du går tillväga i ditt säkerhetsarbete. Bl.a. nämns riskanalysens och riskbedömningens betydelse för att få en säker maskin.
– Du kan få ett säkert och riskfritt arbete, säger författaren, om du arbetar metodiskt efter den här handboken.

”10 steg mot en säkrare arbetsplats” vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med frågor kring maskindirektivet. Är du tillverkare eller användare av maskiner? Operatör, montör, inköpare eller chef på ett företag som använder, bygger eller förbättrar maskiner? Då behöver du boken.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070) Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01) Fräsverktyg (25.100.20)


Köp

Handbok

10 steg mot en säkrare arbetsplats
Pris: 595 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Matz Lenner

Artikelnummer: BCK-69212

Beteckning: SIS HB 549

Utgåva: 1

Utgiven: 2009-05-05

Antal sidor: 128

Förlag: Svenska institutet för standarder