Handbok

Bygg ikapp

Köp

Pris: 739 SEK
standard ikon

Papper

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar.

Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.

Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Den nu aktuella revideringen har beaktat nya erfarenheter samt ändringar inom lagstiftningen i BBR 28 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2019:2).

Ämnesområden

Övriga aspekter (91.010.99)


Köp

Handbok

Bygg ikapp
Pris: 739 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Elisabet Svensson

Artikelnummer: BCK-80029727

Beteckning: Bygg ikapp

Utgåva: 7

Utgiven: 2020-01-01

Antal sidor: 385

Förlag: SVENSK BYGGTJÄNST AB