Handbok

Effektiv säkerhetsorganisation

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelning i hela organisationen för säkerhetsarbetet. Reglerna i boken riktar sig i första hand till säkerhets- och informationssäkerhetschefer och till avdelningschefer. Men även till övriga medarbetare som behöver ha en övergripande bild av säkerhetsorganisationens roller och ansvar.

Mer detaljerat syftar boken till att:
- definiera vilka roller som ingår i verksamhetens säkerhetsorganisation, övergripande beskriva säkerhetsansvaret för dessa roller
- beskriva hur säkerhetsarbetet kan läggas upp i koppling till verksamhetens behov
- utgöra ett stöd vid utbildning och utarbetande av regler och instruktioner
- ge stöd för att kunna ställa krav på verksamhetens säkerhetsorganisation

Boken berör orsaker som leder till att verksamhetens säkerhetsarbete blir onödigt ineffektivt. Till exempel det faktum att fysisk säkerhet och informationssäkerhet inte styrs från samma håll, att säkerhet behandlas som en teknisk fråga och att säkerhetsfunktioner inte samordnar allt riskarbete och kontinuitetsskydd.

I boken ingår en cd-skiva som hjälper läsaren att komma igång med det praktiska arbetet, exemeplvis i form av en checklista för att verifiera säkerhetsnivån.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Köp

Handbok

Effektiv säkerhetsorganisation
Pris: 795 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Jan-Olof Andersson

Artikelnummer: BCK-68942

Beteckning: SIS HB 68

Utgåva: 1

Utgiven: 2009-05-11

Antal sidor: 260

Förlag: Svenska institutet för standarder