Handbok

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Köp

Pris: 780 SEK
standard ikon

Papper

Denna femte, helt omarbetade utgåva av Konstruktionshandboken har flera nya kapitel som bland annat behandlar sprödbrott, svetsegenspänningar och kontroll av svetsförband. Stor vikt har lagts vid att förklara svetsade konstruktioners beteende under olika betingelser. Genom sin utformning är boken tillgänglig för ett stort antal konstruktörer som inte dagligen utför hållfasthetsanalyser. Omarbetningar har skett för att harmonisera med de senaste standarderna inom området, i första hand Eurocoder och IIW:s rekommendationer.

Konstruktionshandboken har som mål att ge förklaringar till varför kraven i standarderna är utformade som de är och ge tips och råd om hur konstruktioner praktiskt kan utformas för att kraven skall innehållas. Handboken ger också hjälp och stöd till de industrigrenar som inte styrs av någon speciell standard inom området. Boken har skrivits för att kunna utnyttjas som handbok inom industrin, men den lämpar sig även väl som kurslitteratur för såväl tekniska högskolor/universitet som internt eller externt anordnade företagskurser.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp

Handbok

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål
Pris: 780 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Claes Olsson

Artikelnummer: BCK-100833

Beteckning: Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Utgåva: 5

Utgiven: 2014-01-03

Antal sidor: 480

Förlag: TECHSTRAT OF SWEDEN AB