Handbok

Livscykelanalys – Ringar på vattnet (E-bok)

Köp

Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Begrepp som carbon footprint och water footprint har ökat allmänhetens intresse att förstå hur man med hjälp av livscykelanalys (LCA) kan beräkna sådana ekologiska fotavtryck. Detta ökande intresse ser vi särskilt nu när andra utgåvan av denna bok går i tryck. Lusten att förstå hur vår livsstil påverkar människors livssituation och miljö på andra platser på jorden har gått hand i hand med utvecklingen av effektiva globala kommunikationslösningar.

Denna bok introducerar LCA på ett enkelt sätt, genom att först sätta LCA i ett sammanhang. Med utgångspunkt i detta sammanhang fortsätter boken med att ge en praktisk vägledning i hur LCA-studier genomförs enligt de internationella standarderna i ISO 14040-familjen. Läsarna lär sig genom ett konkret och genomgående exempel hur man tillämpar det systematiska och standardiserade sätt som LCA-standarderna beskriver för att få överblick över produkters miljöpåverkan från utvinning av naturresurser till avfall.

LCA är ett sätt att skaffa en helhetsbild av miljöpåverkan. Livscykelstudier kan genomföras för att jämföra hur olika produkter eller produktversioner påverkar miljön, för att ta reda på om en viss produkt är beroende av resurser som snart blir dyrare på grund av begränsad tillgång i jordskorpan, inför beslut om införande av ny produktionsteknik i en fabrik, ny organisation för avfallshantering, eller för att studera miljökonsekvenser vid ombyggnation av trafikleder eller vid placering av nya affärs- eller industriområden.

Ämnesområden

Produkters livscykler (13.020.60) Miljöledning (13.020.10)


Köp

Handbok

Livscykelanalys – Ringar på vattnet (E-bok)
Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Raul Carlson, Ann-Christine Pålsson

Artikelnummer: BCK-80007691

Beteckning: SIS HB 217 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2011-06-30

Antal sidor: 202

Förlag: Svenska institutet för standarder