Handbok

Miljödeklarationer - verktyg för trovärdigt miljöarbete (E-bok)

Köp

Pris: 715 SEK
standard ikon pdf

PDF

Denna handbok beskriver hur miljödeklarationer kan användas för att beskriva och bedöma varors och tjänsters miljöpåverkan på ett transparent och vetenskapligt underbyggt sätt. Utgångspunkten är den internationella standarden ”Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer” (SS-ISO 14025) samt erfarenheterna från det program för miljödeklarationer (EPD-systemet) som utvecklats i Sverige

Boken riktar sig till dig som i rollen som säljare, marknadsförare, inköpare, upphandlare eller beslutsfattare har behov av att få en bild av varors och tjänsters miljöpåverkan, men även till dig som arbetar som produktansvarig, teknisk konsult eller är verksam inom området miljöbedömningar, livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD).

Ämnesområden

Miljömärkning (13.020.50) Ledningssystem för miljö (04.100)


Köp

Handbok

Miljödeklarationer - verktyg för trovärdigt miljöarbete (E-bok)
Pris: 715 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Birgit Bodlund, Lars-Gunnar Lindfors, Lars Jonsson

Artikelnummer: BCK-80007693

Beteckning: SIS HB 219 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2009-06-10

Antal sidor: 112

Förlag: Svenska institutet för standarder