Handbok

Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta (E-bok)

Köp

Pris: 715 SEK
standard ikon pdf

PDF

Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna bok lär du dig att utforma rätt budskap till rätt målgrupp inom området hållbar utveckling och därigenom lägga grunden för en tydlig och trovärdig kommunikation.

Genom att aktivt arbeta med genomtänkt miljökommunikation kan din organisation stärka sitt varumärke och skapa affärsnytta, t.ex. i form av nya kunder och engagerade anställda.

Boken ger dig bl.a. svar på följande frågor:

  • Vilka kommunikationsvägar kan och bör jag använda?
  • Hur funderar, agerar och reagerar olika generationer och intressenter?
  • På vilket sätt kan Global Reporting Initiative (GRI) hjälpa mig i mitt arbete?
  • Hur påverkas varumärket och vad kan jag göra för att stärka det?
  • Hur hanterar jag kommunikationen i samband med risker och katastrofer?
  • Finns det speciell klimatkommunikation och klimatmärkning?

Boken vänder sig till alla som på olika sätt arbetar eller är sändare och mottagare av kommunikation inom områdena miljö och hållbar utveckling. Författare; Magnus Enell, Richard Almgren, Mattis Bergquist, Torbjörn Brorson, Peder Jonsson, Anne Nilsson, Astrid von Schmeling, Cecilia Öfverholm, Sven-Olof Ryding, Inger Strömdahl, Bengt Littorin.

Ämnesområden

Miljöledning (13.020.10)


Köp

Handbok

Miljökommunikation och hållbar utveckling - stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta (E-bok)
Pris: 715 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Magnus Enell m.fl.

Artikelnummer: BCK-80007692

Beteckning: SIS HB 218 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2010-06-16

Antal sidor: 166

Förlag: Svenska institutet för standarder