Handbok

Plaströrledningsnormer 2018. Vägledning för konstruktion, tillverkning, provning och avveckling av rörledningar i GRP (E-bok)

Köp

Pris: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Föreliggande utgåva av Plaströrledningsnormer 2018 - Vägledning för konstruktion, tillverkning, provning och avveckling av rörledningar i GRP (PRN 2018) är framtagen av SIS/TK 290.

PRN 2018 ersätter tidigare utgåva av PRN 1988 och baseras på svenska föreskrifter samt EN ISO 14692 del 1-4.

PRN 2018 vänder sig till anläggningsägare, myndigheter, kontrollorgan, tillverkare samt entreprenörer.

Vägledningen beskriver tillsammans med EN ISO 14692 anvisningar för konstruktion, tillverkning, besiktning, provning, underhåll och fortlöpande tillsyn och avveckling enligt svenska regelverk. Efter drygt två decennium med PED Direktiv 2014/68/EU så har det saknats genomtänkt vägledning som anger hur man på ett säkert sätt ska kunna välja plast material och komponenter vid tillverkning av tryckbärande anordningar.

Denna vägledning ger läsaren möjlighet att kunna uppfylla de specifika material- och produktkrav enligt PED vid användning av standarden EN ISO 14692 del 1-4.


Köp

Handbok

Plaströrledningsnormer 2018. Vägledning för konstruktion, tillverkning, provning och avveckling av rörledningar i GRP (E-bok)
Pris: 795 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Artikelnummer: BCK-80008577

Beteckning: PRN 2018 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2018-09-24

Antal sidor: 56

Förlag: Svenska institutet för standarder