Handbok

Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar (E-bok)

Köp

Pris: 1 150 SEK
standard ikon pdf

PDF

Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS HB 370, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar är tredje utgåvan av SIS HB 370 som tidigare publicerats 2002 och 2008.

Handboken är tänkt att fungera som en vägledning för den som har för avsikt att konstruera, bygga och sköta en egentillverkad medicinsk centralgasanläggning inom hälso- och sjukvården.

Handboken omfattar upphandling, projektering, konstruktion, installation, kontroll och besiktning samt drift och underhåll. Den kan användas av samtliga inblandade aktörer.

Vid utarbetandet har gällande internationella standarder beaktats och vid tillämpbara fall, förklarats och förtydligats.


Köp

Handbok

Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar (E-bok)
Pris: 1 150 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Artikelnummer: BCK-80006769

Beteckning: SIS HB 370 E-bok

Utgåva: 3

Utgiven: 2014-09-15

Antal sidor: 132

Förlag: Svenska institutet för standarder