Handbok

Små idéer - stora resultat

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

– En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft

Varje dag ser medarbetare mängder av problem och möjligheter som deras chefer inte ser. En organisations medarbetare har många goda idéer som kan spara pengar och tid, öka intäkter, göra arbetet enklare, samt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen. Baserat på en djupgående studie av över 40 svenska organisationer, kompletterat med författarnas forskning i hundratals företag i resten av världen, visar denna bok vad som krävs för att idé- och förbättringsarbetet ska fungera.

Att veta hur man främjar och hanterar stora mängder idéer från sina medarbetare är viktigt för att bli en framgångsrik chef och ledare. Ett genomsnittligt svenskt företag får bara en idé per anställd vartannat år. De bästa organisationerna i Sverige och världen får in – och använder – mer än 50 idéer per person och år. Det är inte överraskande att dessa företag presterar bättre än sina konkurrenter.

Boken vänder sig till chefer och ledare på olika nivåer i alla typer av verksamheter som är intresserade av att förbättra resultat och konkurrenskraft genom att ta till vara kraften i hela organisationen.

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp

Handbok

Små idéer - stora resultat
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Louise Östberg, Dean M. Schroeder, Alan G. Robinson

Artikelnummer: BCK-73869

Beteckning: SIS HB 345

Utgåva: 1

Utgiven: 2010-05-17

Antal sidor: 114

Förlag: Svenska institutet för standarder