Nyhet · 2020-10-19

Mäta innovation? Javisst!

Upptäck nya möjligheter – annars gör någon annan det. Sten Jacobson, innovationsexpert, betonar att nya idéer måste tas om hand systematiskt i alla organisationer. Hans råd är tydliga: Tänk i olika tidshorisonter.Mät innovationsförmågan. Se till att vara modig på rätt sätt.

TEXT: SUSANNE RYDELL

Det finns en övertro på idéer och brainstorming, konstaterar Sten Jacobson, en av grundarna till företaget Innovation360 och aktiv i arbetet med standardisering inom området innovationsledning.
– Det är roligt med idéer. Alla tycker det är kul. Man träffas och massor av nya idéer kommer upp, men vad händer sen? I 99 fall av 100 blir det ingenting, säger Sten Jacobson.

Sten Jacobson är civilingenjör i grunden och har tidigare bland annat arbetat med verksamhetsutveckling. Numera är han fokuserad på innovationsledning och organisationers innovationsförmåga, ett område där han ser att många organisationer har en utvecklingspotential.

Vanligt med myter inom området

Sten Jacobson är van att möta olika myter inom området. En av myterna är den ovannämnda övertron på brainstorming. En annan myt är att innovation och utveckling går svindlande fort. Det är bara delvis sant, enligt Sten Jacobson.

– Grundläggande teknik har alltid gått ganska långsamt. Ett konkret exempel är fiberoptik, ett område jag jobbat med. Det tog 30 år, säger han.

– Det som går fort är till exempel utveckling av appar och att ta fram nya digitala affärsmodeller, säger han. Men tid – det vill säga att tänka i olika tidshorisonter – är ändå en av de viktiga grunderna för organisationer som vill jobba framgångsrikt med innovation, enligt Sten Jacobson.

– Vad kan vi göra här och nu? Vad kan vi göra på medellång sikt, alltså två till fem år? Vad kan vi göra på längre sikt, alltså tio år fram i tiden? Att tänka i olika tidshorisonter är en del i ett strukturerat arbetssätt med innovation, och kan göra att organisationen blir modigare, enligt Sten Jacobson.

– Det är det vi gör här och nu, på kort sikt, som verkligen kan äventyra affären. På medellång sikt kan vi förlora pengar, men i mer begränsad omfattning, om vi testar ordentligt mot marknaden. På lång sikt handlar det om ett budgeterat lärande, och den enda risken där, utöver den  budgeterade investeringen, är att vi inte lär oss något, säger han.

Ett medvetet förhållningssätt till de olika tidshorisonterna gör det lättare att arbeta systematiskt. I det systematiska arbetet ingår också att hantera idéer så att de får effekt.

– Idéarbete ska vara fokuserat och ha en riktning, därefter ska man arbeta med en plan för att snabbt kunna testa, välja, implementera och driftsätta de idéer som skapar värde, säger Sten Jacobson.

Klustra idéer för att se mönster

Ett sätt att vaska fram vilka idéer som är värda att gå vidare med är att "klustra", sätta samman, olika idéer för att se mönster.

Förmågan att klustra idéer är också en av de saker som kan ingå när organisationers innovationsförmåga mäts. Sten Jacobson arbetar både som konsult och som aktiv i standardiseringsutvecklingen med metoder för mätning av organisationers innovationsförmåga. Det finns flera områden där mätning är relevant. Ett av områdena är testning – där handlar frågorna bland annat om huruvida det sker ett systematiskt testande i organisationen, exempelvis i form av A- och B-testning av olika versioner i ett tidigt skede.

Andra frågor för organisationer som vill ta temperaturen på sin innovationsförmåga kan handla om områden som lärande eller arbete med olika partner. Finns det ett systematiskt lärande, och uppbyggnad? Finns det ett systematiskt samarbete med dina partner?

Utvecklingen inom området innovationsledning har gått framåt de senaste tio åren, bland annat med hjälp av gemensamma definitioner som underlättar samarbete, enligt Sten Jacobson.
– Men många har knappt börjat. Det kommer att ta tid innan alla bedriver ett systematiskt innovationsarbete, trots att man riskerar att bli förbisprungen om man inte gör det, säger han.


Detta är en redigerad artikel ur tidningen SIS Perspektiv #3 2020.


Sten Jacobson, innovationsexpert och en av grundarna till företaget Innovation360

"Idéarbete ska vara fokuserat och ha en riktning."

Sten Jacobson
innovationsexpert och en av grundarna till företaget Innovation360

STEN JACOBSON: 3 viktiga delar för att nå framgång

1

Arbeta systematiskt med innovation. Det innebär till exempel att tänka i olika tidshorisonter i arbetet. Se till att idéer leder fram till tester som snabbt kan validera om de är värdeskapande eller ej.


2

Se till att ha de förmågor som behövs, och avveckla de förmågor som inte behövs. Organisationens förmågor måste stämma med organisationens strategi. Gör en GAP-analys för att kontrollera detta. En förmåga kan till exempel vara att förstå kundens beslutsprocess, eller att ha ett system för regelbunden marknadsanalys.


3

Skapa en kultur som främjar innovation. Alla problem vi ställs inför kan vara en utgångspunkt för innovation.


 

ISO 56002 - utbildningar inom innovationsledning

SIS har nyligen lanserat en utbildning i ett innovations­ledningssystem som ger kunskap om hur organisationen kan koppla ihop sin innovations­process med strategi, men också skapa och arbeta i en kultur som stödjer och uppmuntrar innovation. Gör rätt från början och undvik kostsamma misstag. Läs artikeln för att reda på mer om utbildningen. Se utbildningen här.